Opvang buiten schooltijd

 Onze school heeft de voor- en naschoolse opvang uitbesteed aan kinderopvang 
"De kleine Wereld". Op dit moment bied De Klein Wereld voorschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Naschoolse opvang wordt maandag t/m vrijdag aangeboden. 
Verschillende organisaties organiseren na schooltijd allerlei activiteiten in de buurt. Sporten, toneelspelen, dansen, kunst... Zie voor een selectie onder het kopje 'naschoolse activiteiten' 

Op vrijdag 18 oktober kan er geen
rondleiding op school plaatsvinden.


.