Opvang buiten schooltijd

Onze school heeft de voor- en naschoolse opvang uitbesteed aan kinderopvang  "De kleine Wereld". Vanwege de geringe belangstelling kent onze school vanaf augustus 2008 geen voorschoolse opvang. Dat kan veranderen als de belangstelling voor deze opvang weer toeneemt.

De Theo Thijssenschool stelt voor de naschoolse opvang drie lokalen in de Anjeliersstraat beschikbaar. Ook zijn er groepen met kinderen van onze school op de Palmstraat. 

Verschillende organisaties organiseren na schooltijd allerlei activiteiten in de buurt. Sporten, toneelspelen, dansen, kunst... Zie voor een selectie onder het kopje 'naschoolse activiteiten' 


.